Elektroizolacyjny hełm SECRA ze zintegrowaną osłoną twarzy

Stanowi ochronę przed porażeniem elektrycznym zapobiegając przepływowi prądu rażeniowego poprzez głowę,

ochronę przed łukiem elektrycznym

i odpryskami stopionego metalu. Szczególnie zalecane do stosowania,

jako sprzęt ochrony osobistej

przy pracach pod napięciem,

pracach na wysokości

oraz przy wykonywaniu

czynności przełączeniowych.

PN-EN 397:2012+A1:2013-04
PN-EN 50365:2005
PN-EN 166:2005

ANSI/ISEA Z89.1:2014
ANSI/ISEA Z87.1-2015

-40°C, +50°C

20kV

copyright © 2019 Hubix sp. z o.o.